Meet our team

Lena Rammou
Ticketing, groups, events, individuals
Mia Vizantiadis
Managing Director
Katja Turunen
Ticketing, groups, events, individuals
Heidi Pajamo-Liakos
 groups, individuals

EL-VE Tours

Nikis 16, 10557 Athens, Greece | Tel.+30 210 3232449 | info@elvetours.gr | www.elvetours.gr